ஸ்ரீ புதுவாங்கலம்மன் திருக்கோவில்
செல்வம் வரும் பிள்ளை வரும்

மல்கும் பொன்மேனி வரும் மாண்பு வரும்

வெல்லும் எழில் புதுவாங்கலமன் எனும் கொற்றவையை

பக்தியுடன் சேவைசெய்யும் செம்மனதோர்க்கே

image

26.1.2022 புதுவாங்லம்மன் சேவா அறக்கட்டளை உறுப்பினர்கள் கலந்தாய்வு.... More

image

26.1.2022 புதுவாங்லம்மன் சேவா அறக்கட்டளை உறுப்பினர்கள் கலந்தாய்வு.... More

image

நமது குடிப்பாட்டு பங்காளிகளுக்கு திருப்பணி குழுவின் அன்பான ...
More


image

21.11.2021 கோபுர வேலைகள் தொடங்க முகூர்த்தக்கால்...ஆலோசனைக் கூட்டம்... More

image

28.10.2021 அன்று வியாழன் பொங்கு மண்டபம் கட்டுவதற்கு பூஜை .. More

image

16.09.2021 வியாழன் 13ஆம் ஆண்டு விழா...எதிர்வரும் கும்பாபிஷேக பாலாலய... More